ERASMUS +, mezinárodní projekt Talent Education

V roce 2015  jsme účastí na konferenci v Praze zahájili spolupráci na mezinárodním projektu Erasmus+ „Talent –Education“. Projektu se účastní partneři ze čtyř regionů: holandského Leidenu, slovinské Lublaně a za Českou republiku zástupci Jihomoravského a Plzeňského kraje. Za ČR jsou zapojeny pouze dvě vybrané školy – Základní škola a Mateřská škola Holoubkov a Gymnázium Luďka Piky v Plzni.

Hlavním cílem tříletého projektu je příprava pedagogů pro práci s nadanými žáky v základním vzdělávání.  Společným úkolem zúčastněných škol a učitelů je praktické uplatnění metod: Design Thinking, MetaCognition, Practical Differentiation.

Realizací projektu bude dosaženo:

file icoZavedení metody metakognice do výuky.pdf (od září 2015)

Výměnné pobyty vybraných žáků (Nizozemsko - podzim 2017)

Účast učitelů na odborných konferencích (2015 ČR, 2016 Slovinsko, 2017 - Nizozemsko)

Zpracování metodických videí a materiálů (2016 - 2017)

Vypracování projektů (Design Thinking) (2016 - 2017)

Projekt: The development of a program of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted and talented 

 Registrační číslo: 2015-1-NL01-KA201-008977

 Realizace projektu: 9/2015 – 12/2017

 Finanční dotace: 3 000 euro

Erasmus logo Erasmus