Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

ZŠ a MŠ Holoubkov se zapojila jako partnerská škola do projektu ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH, Operační program Vzdělání pro Konkurenceschopnost.

Cíle projektu:

  • Zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro využívání ICT do školy.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po dobu realizace projektu.
  • Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po skončení projektu.
  • Zefektivnění využívání techniky, kterou mají školy k dispozici.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.
  • struktuální fondy EU
Projekt:   Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.0.0/51.0020
Realizace projektu:   10/2014 - 7/2015
Finanční dotace:   345.400,00 Kč
Logo ESF