Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu

Patříme ke školám zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, a jehoš podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou a kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodob podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz