OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ a MŠ Holoubkov – Šablony II., registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012747 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.9.2019 do 31.8.2019

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

Podpora pro Mateřskou školu

Školní asistent – personální podpora MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů

Projektový den v mateřské škole

Podpora pro Základní školu

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

Projektový den v základní škole

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – osobnostně sociální rozvoj

Podpora pro Školní družinu

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 hodin/48 týdnů

Projektový den v ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP – osobnostně sociální rozvoj

Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK – matematická gramotnost

file ico Šablony II. (498,8 KB) OPVVV