Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci z Rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014, poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizací projektu bylo dosaženo:

 1. Systematické začlenění Etické výchovy do každodenní pedagogické činnosti
 2. Inovace ŠVP – začlenění témat EV do koncepce školy
 3. Celoškolní týdenní žákovský projekt spolu s výpravou a aktivitami teambuilding
 4. Tvorba logopedické pomůcky – pexeso
 5. Vyškolení celého učitelského sboru odborným lektorem v délce 24 hodin v rámci programu EV  a formování charakteru žáků na základních školách
 6. Prohloubení spolupráce s rodiči v oblasti Etické výchovy – 3 cykly společných tvořivých dílen vedených odbornými lektory

Výstupem projektu je:

 1. Systematické začlenění EV do ŠVP
 2. Vybavení ZŠ učebními pomůckami a odbornou literaturou s aspekty EV
 3. Vyškolený pedagogický sbor v oblasti implementace EV do vzdělávání na ZŠ
 4. Příklady dobré praxe (metodika k projektovému týdnu, metodika Tvořivé dílny)
 5. Výrazné zvýšení kvality vzdělávání a sociálního klimatu na škole