Podpora vzdělávání na ZŠ Holoubkov

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Realizací projektu bylo dosaženo:

  1. zavedení Čtenářské dílny do vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti

  2. pořízení min. 200 kusů knih do školní knihovny a sedacích vaků pro čtenářské koutky

  3. zpracování ročních tématických plánů Čtenářských dílen

  4. 2 pedagogické pracovnice absolvovali zahraniční jazykový kurz zaměřený na zlepšování jazykových kompetencí pro učitele cizích jazyků

  5. 30 žáků školy absolvovalo zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Anglii obsahující jazykovou výuku a seznámení s reáliemi dané země

Výstupem projektu je:

  1. čtyři roční tématické plány čtenářských dílen začleněné do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

  2. vybavená školní knihovna – 200 knih a sedací vaky pro čtenářské koutky

  3. proškolení pedagogové – zahraniční jazykový kurz

  4. zpráva z jazykově vzdělávacího pobytu 30ti žáků školy a následné využití získaných zkušeností v jednotlivých vyučovacích předmětech

 

Projekt:

 

Podpora vzdělávání na ZŠ Holoubkov

Registrační číslo:

 

CZ.1.07/1.1.00/56.1106 

Realizace projektu:

 

07 /2015 – 12/2015

Finanční dotace:

 

655 840,- Kč

Logo ESF OP_VK plakát