Inovace ve škole

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost na inovativní využití nových metod a nástrojů ve výuce v rámci podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání  na ZŠ.

Realizací projektu bylo dosaženo:

  1. Pořízení nových učebních pomůcek - vybavení odbornou literaturou a SW
  2. Pořízení nových počítačů pro žáky
  3. Inovace ŠVP a vznik  interaktivních výukových materiálů
  4. Metodické vzdělávání a podpůrné kurzy pro pedagogy
  5. Podpora udržitelného rozvoje

Výstupem projektu je:

  1. 180 interaktivních výukových materiálů, včetně metodiky
  2. 72 výukových materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  3. Proškolení pedagogové
  4. Vybavení počítačové učebny novými žákovskými počítači

 

Projekt:

 

Inovace ve škole

Registrační číslo:

 

CZ.1.07/1.4.00/21.2660  

Realizace projektu:

 

09 /2011 – 02/2014

Finanční dotace:

 

506 529,- Kč

Logo ESF