Multimediální učebna

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost na zvýšení kvality a dostupnosti výuky AJ na ZŠ v rámci globálního rozvoje a podpory počátečního vzdělávání na ZŠ.

Realizací projektu bylo dosaženo:

 1. Vybudování multimediální jazykové učebny MJU (technické vybavení, nábytek) - vznik nového výuk. zázemí pro žáky a zlepšení podmínek využití ICT
 2. Pořízení nových učebních pomůcek - vybavení odbornou literaturou a SW
 3. Zvýšení znalostí a kompetencí žáků v oblasti AJ a ICT
 4. Inovace ŠVP a vznik výukových metodik pro výuku AJ
 5. Rozvoj a zvýšení alternativních výukových metod v AJ
 6. Podpora udržitelného rozvoje

Výstupem projektu je:

 1. Funkční MJU
 2. Zpracování metodiky pro výuku AJ - inovace Švp a metodiky Letní jazyková škola AJ
  v dig. formě
 3. Zavedení výuk. programu pro žáky - systém prázdninové letní školy AJ, výuka s rodilým mluvčím, e-learning
 4. Divadlo v angličtině

 

Projekt:   Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov
Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.12/04.0028
Realizace projektu:   12 /2011 – 01/2013
Finanční dotace:   1.052.534, 21 Kč
OP_VK Plzeň