OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ a MŠ Holoubkov – Šablony III., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019807 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.9.2021 do 30.6.2023

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

3.II/1

Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/7

Tandemová výuka v ZŠ

3.II/9

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

3.II/12

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

file ico OPVVV, Šablony III. (687,2 KB)