OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ a MŠ Holoubkov – Šablony OP JAK I., reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002698 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2025

Finanční výše podpory: 1 097 156,-- Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

v  Školní asistent MŠ

v  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

v  Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

v  Školní asistent ZŠ

v  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

v  Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

v  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

v  Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠKOP - JAK šablony pro ZŠ a MŠ